-=- Unreal Tournament -=- Unreal Tournament 3 -=- UT2004 -=- UT 2003 -=- Unreal 2 -=- Mutatory Mody Patche Dodatki -=-

[BunnyTrack] [Turniej Unreal] [Biblia UT] [Unreal Zone]  [BEST] [Community Bonuspack] [CUED] [Emperor's Soldiers] [Gangsters] [High Quality] [Liga UT] [Scena] [rA] [Terrible Team] [The Chosen One]

Informacje

Newsy
Archiwum Newsów
Forum
IRC Chat
FAQ
Serwery
Klany
Linki
Redakcja
Reklama/Bannery

Teksty

Wysyłamy PM w HLC
Recenzja UT3
by Tom

Reprezentacja
I Zlot 2k3
Przyspiesz UT i 2k3
Q3A vs UT
Tactical Ops 2.0
Infiltration
Domowa sieć LAN
Zmiany w plikach ini
UT Tweak
UT Admin
UT Serwer
Skin Tutorial
Unreal 2 Alpha
ServerSide Bug
LP Okoniny 2k2

Wywiady

Ciocia Krysia
[SoF]Doom
eXpL@S!V_;P
[DFP]CarMac
Immortal
Banita[BB]
yavor|sYs
Iapa|rA
GitzZz
ck_Yan3k
Andro|rA
Youzack
Pajda
SzakaL

Tournament

SinglePlayer
Multiplayer
Bronie
Przedmioty
Cheaty
Boty
HUD
Tryby Gry
DM 1 on 1
Opcje
Galeria
Konsola
Mody
Mutatory
Programy
Mapy
Voice Packi
Modele i Skiny
Inne

Tournament 2003

Bronie
Przedmioty i ruchy
Konsola i Aliasy
Patche i dodatki
Mutatory
Mody
Modele
Mapy i MapPacki
Voice/Ann'cer/Music
Programy
Demo Download
Dema Graczy
Screeny
Filmy
Inne
Archiwum plików

Tournament 2004

Bronie
Pojazdy
Tryby Gry
Demo Download
Mutatory
Mody
Modele
Mapy i MapPacki
Voice Packi
Patche
Programy
Inne

Tournament 3

UT 2007 Info
UT 3 Info
UT 3 FAQ
Mutatory
Mody
Mapy
Patche
Demo Download
Trailery
Inne

Unreal 2

Recenzja
Screeny
Bronie
Demo Download
XMP
Mapy i MapPacki
Mission Packi
Muty XMP
Mody
Patche
FAQ
Tapety
Filmy
Winamp

Championship

Co to jest?
Screeny
Tapety
Filmy

Unreal Engine 3

Filmy
Gears of War
Partnerzy


Konsola i Aliasy

Poniżej opisane są komendy konsoli UT 2003 oraz proponowane aliasy do zdefiniowania. # - numer kolejny aliasa. Klawisze użyte do bindowania aliasów to tylko propozycja - możecie użyć dowolnych.
Jeśli chcecie umieścić tutaj swojego aliasa - napiszcie maila na piter@unreal.pl


Announcer - włącza i wyłacza announcera ( czasem jest trochę denerwujący ):
Aliases[#]=(Command="set Engine.PlayerController bPlayAnnouncer False | set input f10 Announcer1",Alias="Announcer0")
Aliases[#+1]=(Command="set Engine.PlayerController bPlayAnnouncer True | set input f10 Announcer0",Alias="Announcer1")

Definicja klawisza: F10=Announcer0

Szybki widok z trzeciej osoby:
Definicja klawisza: F9=behindview 1 | onrelease behindview 0

Widok z trzeciej osoby ( po naciśnięciu klawisza ):
Aliases[#]=(Command="behindview 1 | set input f8 FirstPerson",Alias="ThirdPerson")
Aliases[#+1]=(Command="behindview 0 | set input f8 ThirdPerson",Alias="FirstPerson")

Definicja klawisza: F8=FirstPerson

Ilość klatek:
Definicja klawisza: F12=Stat FPS

Statystyka sieci:
Definicja klawisza: F11=Stat Net

Szybki podgląd wyników:
Definicja klawisza: Tab=ShowScores | onrelease ShowScores

Zaawansowane opcje konfiguracji:
Definicja klawisza: NumLock=Preferences

Szybka zmiana czułości myszki:
Definicja klawisza: F7=set Engine.PlayerInput MouseSensitivity 2 | onrelease set Engine.PlayerInput MouseSensitivity 3

Szybki Shield Gun - jeśli wciśnięty klawisz, wybierany jest Shield Gun. Zwolnienie klawisza powoduje wybranie najlepszej broni:
Aliases[#]=(Command="getweapon xweapons.shieldgun | Button bAltFire | onrelease switchtobestweapon",Alias="getshield")
Definicja klawisza: F7=getshield

HUD - włączenie i wyłączenie:
Definicja klawisza: F12=showhud

Slomo - włącza i wyłącza tryb Slow Motion:
Aliases[#]=(Command="slomo -1 | set input F9 SlomoOn",Alias="SlomoOff")
Aliases[# + 1]=(Command="slomo 1 | set input F9 SlomoOff",Alias="SlomoOn")

Definicja klawisza: F9=SlomoOff

Szybkie statystyki - naciśniety powoduje włączenie wyników meczu, statystyk połączenia, widoku z 3 osoby, pokazuje ilość klatek, zmienia fov na 110:
Aliases[#]=(Command="BehindView 1 | fov 110 | ShowScores | stat fps | stat net | OnRelease ShowScores | OnRelease stat none | OnRelease fov 100 | OnRelease BehindView 0",Alias="ScoreStats")
Definicja klawisza: Home=ScoreStats


Najważniejsze komendy konsoli:

admin switchlevel nazwa_mapy?game=tryb_gry?mutator=mutator - zmienia mapę razem z trybem gry oraz mutatorem
allammo - daje do dyspozycji maksymalną ilość amunicji dla każdej z niesionych broni - nie działa w trybie Multiplayer
allweapons - daje do dyspozycji wszystkie bronie - nie działa w trybie Multiplayer
amphibious - pozwala oddychać pod wodą
ChangeSize liczba - zmienia rozmiar modelu gracza np. changesize 0.25 zmniejsza gracza do 25% normalnej wielkości
fly - pozwala "latać" po mapie - nie działa w trybie Multiplayer
ghost - pozwala przechodzić przez ściany - nie działa w trybie Multiplayer
god - włącza niezniszczalność - nie działa w trybie Multiplayer
jumpmatch - pozwala grać konkretną mapę w ladderze - jumpmatch 43 - 3 mapa w 4 ladderze
loaded - daje wszystkie bronie z maksymalna ilością amunicji - nie działa w trybie Multiplayer
skipmatch - daje wygraną w aktualnym meczu i pozwala przejść o jedno miejsce wyżej w ladderze
teleport - teleportuje w miejsce wskazane kursorem
walk - chodzenie ( wyjście z trybu fly )
addbots liczba - dodaje do gry określoną liczbę botów
admin komenda - wykonuje określoną komendę na serwerze
adminlogin hasło - logowanie jako amdinistrator na serwerze
adminlogin nick hasło - logowanie jako administrator na serwerze, gdy włączone są listy i grupy administratorów i ich zarządzanie - w standartowej konfiguracji serwera wystarczy adminlogin hasło
adminlogout - wylogowanie administratora z serwera
admin set UWeb.Webserver bEnabled True - włącza interfejs www serwera ( wymagana jest zmiana mapy )
admin set UWeb.Webserver bEnabled False - wyłącza interfejs www serwera ( wymagana jest zmiana mapy )
behindview 0 - widok z pierwszej osoby
behindview 1 - widok z trzeciej osoby
brightness numer - ustawia jasność sceny określoną numerem
contrast numer - ustawia kontrast sceny określony numerem
gamma numer - ustawia gammę sceny określoną numerem
cdtrack numer - włącza określoną numerem ścieżkę CD Audio
confighash - wyświetla informacje o konfiguracji
debug crash - powoduje wystąpienie błedu w grze ( w celach testowych )
debug eatmem - powoduje zajęcie całej wolnej pamięci ( w celach testowych )
debug gpf - powoduje wygenerowani przez grę krytycznego wyjątku ( w celach testowych )
debug recurse - powoduje zapętlenie się gry ( w celach testowych )
demoplay nazwa_pliku - powoduje odtwarzanie dema nagranego komendą demorec - ta funkcja jest dostępna w UT 2003 dopiero od patcha 2166.
demorec nazwa_pliku - powoduje nagrywanie dema - ta funkcja jest dostępna w UT 2003 dopiero od patcha 2166.
disconnect - odłącza gracza od serwera
dumpcache - pokazuje zawartość cache gry oraz grafiki
exec nazwa_pliku - wykonuje plik - domyślnie z katalogu UT2003\System
exit oraz quit - wychodzi z gry
flush - czyści cache gry
fov liczba - zmienia FOV ( kąt widzenia ) na wartość określoną liczbą
freecamera 1 - pozwala obracać kamerę i zmieniać jej pozycję, gdy jest włączony widok z 3 osoby
getcolordepths - zwraca głębię kolorów możliwą do uzyskania przez sprzęt
getcurrentcolordepths - zwraca aktualną głębię kolorów
getcurrentres - zwraca aktualną rozdzielczość
getcurrenttickrate - zwraca aktualną szybkość próbkowania enginu ( tickrate )
getmaxtickrate - zwraca najwyższą z możliwych szybkość próbkowania enginu
(admin) kick nick_gracza - wyrzuca gracza z serwera
(admin) kickban nick_gracza - wyrzuca gracza z serwera i zakłada bana na jego adres
killbots oraz playersonly - usuwa boty z mapy
killviewedactor - powoduje wyłączenie oglądanego gracza
lockcamera - blokuje kamerę w aktualnej pozycji
mem stat - podaje statystyki wykorzystania pamięci
netspeed ilość - ustawia szybkość połączenia - domyślnie jest 10000
open ad.res.i.p:port - łączy z serwerem o określonym adresie IP, np. open 80.48.134.236:8888
open nazwa_mapy - włącza określoną mapę
pausesounds - wyłącza dźwięki
unpausesounds - włącza dźwięki
preferences - włącza okno z zaawansowanymi ustawieniami gry
reconnect - ponowne połaczenie do serwera
relaunch - ponowne uruchomienie gry
report - kopiuje raport ze stanu gry do schowka
say tekst - wyświetla tekst wszystkim graczom
teamsay tekst - wyświetla tekst graczom ze swojej drużyny
set klasa zmienna wartość - nadaje zmiennej w danej klasie określoną wartość np. jeśli chcemy zmienić zmienną Maxclienrate na 5000 w klasie [IpDrv.TpcNetDriver] piszemy set IpDrv.TpcNetDriver Maxclientrate 5000
setname nick - zmienia nicka w grze
showhud - włącza lub wyłącza HUD
setres WYSOKOŚĆxSZEROKOSCxGŁĘBIA_KOLOROW - zmienia rozdzielczość - jeśli chcemy zmienić rozdzielczość na 1024x768 z 32 bitową głębią kolorów, piszemy setres 1024x768x32
SetFogR, SetFogG, SetFogB - podanie wartości tym komendom to ustalenie koloru mgły odpowiednio - czerwony, zielony, niebieski ( RGB )
stat all - włącza/wyłącza wszystkie statystyki
stat audio - pokazuje statystyki dźwieku
stat fps - pokazuje ilość klatek
stat game - pokazuje statystyki gry
stat hardware - pokazuje statystyki sprzętu
stat net - pokazuje statystyki połączenia
stat none - wyłącza wszystkie statystyki
stat render - pokazuje statystyki reneringu
stopdemo - wyłącza odtwarzanie i nagrywanie dema
switchlevel nazwa_mapy - zmienia mapę
switchteam - zmienia drużynę ( kolor )
suicide - "samobójstwo"
togglefullscreen - włącza lub wyłącza tryb fullscreen
viewbot - przełącza kamerę na kolejne boty
viewflag - przełącza kamerę na osobę posiadającą flagę
viewplayer nick - przełącza kamerę na gracza o podanym nicku
viewself wartość - resetuje kamerę true - bez dźwięku, false z dzwiękiem

To są najważniejsze komendy konsoli. Dla osób chcących wiedzieć więcej polecamy lekturę tego pliku. Znajdują się w nim komendy konsoli z ich opisami po angielsku. Plik jest w formacie 'pdf' i do jego odczytania wymagany jest Acrobat Reader.

Materiały na tej podstronie pochodzą w większości ze strony internetowej www.clanspunk.org/ut2003/

©2002 by unreal.pl

Patch 4.69b (win exe)
Patch 4.69b (win zip)
Patch 4.69b (Linux)
Patch 4.69a (win exe)
Patch 4.69a (win zip)
Patch 4.69a (Linux)
UT3 Patch 5
Unreal Tournament 3 BetaDemo
2k4 Patch 3369
2k4 lnx Patch 3369
2k3 patch 2225
UTPG Patch 4.51b
UT Patch 4.362000-2021 by unreal.pl Team

Projekt, grafika, wykonanie: Łukasz "Dark One" Kozioł
© 2000 Site copyrights by Łukasz "Dark One" Kozioł
Wszelkie prawa zastrzeżone.